March 2015DATA SISWA ALUMNI TAHUN 2014

NO NIS NISN NAMA SISWA L/P
1 470 0016936753 Ilham Firdaus L
2 478 0816936747 Natasya Nurfitri L
3 481 0002067671 Putra Mahendra L
4 485 0002067665 RD. Malhilal Hamdi L
5 504 0024291521 Ardiansyah P
6 506 0017871577 Anang Hidayat L
7 507 0024291928 Ahmad Fadel L
8 508 0024291502 Akbar Risat Thoriq P
9 510 0030338902 Anisa Rahmawati P
10 512 0017871301 Agus Mistian L
11 515 0024291509 Diksri Muhamad Sihab P
12 516 0024291523 Erni Julaika L
13 518 0024291519 Kurnia Adisa P
14 519 0244291516 Krisnawati L
15 520 0024291507 Lujeng Irwan Prabowo L
16 521 0024291506 Muhamad Edwin Setiawan P
17 523 0024291522 Muhamad Rizki P
18 524 0024291520 Marliyanti P
19 526 0024291529 M. Fajar Riski Adha L
20 527 0024291533 Maskur L
21 528 0024291526 M. Ilhammuddin P
22 529 0024291531 Muhamad Gilang Ramadan P
23 530 0024291511 Nada Wulandari P
24 531 0017871300 Nyimas Khairani Tuzzahra P
25 532 0024291505 Diannisa Amelia Putri L
26 533 0030338802 Nurhadi L
27 534 0017871574 Putri Maisinta L
28 535 0024291514 Fadilla Karimah P
29 538 0005023651 Sasmita Sari L
30 539 0005023652 Siti Marpuah P
31 540 0021068983 Salman Alfarizi L
32 542 0012128200 Wahyu Solihin L
33 545 0021068912 Yunastri Andika L
34 560 0012128204 Rohmatun Nurpiah L
35 568 0021068975 Dayat Nurhadi P
36 629 0021068956 Husaini P
37 643 0021068907 Ela Puspita Sari L
38 651 0022067662 Erlina Arlianti Manao P
39 711 1121305020 Kikin Nisma P
40 712 0010615079 Yunita Br.Sinaga P
41 719 0012128140 Sudandi Ramadhan L
42 723 0024291506 Muhamad Edwin Setiawan L
43 725 0030333590 Khairul Umam L
44 730 0038938659 Hadi Alpiansyah L
45 736 0004923028 Siti Awati P
46 794 0020905013 Ardat Darmawan Siahaan L
47 799 0020970146 Cherly Putri Sameri P
48 800 0028174255 Aurellia Vanisa Avisa P
49 808 0031877945 Ani Andrianti P
50 820   Arda Darmawan Siahaan L
51 821 0017212584 Rusli Hutasoit L
52 864 0012280190 Medina Br. Siahaan P
53 865 0017795472 Yosafat Marihot L
54 869 9985019438 Wita Br. Hutajulu P
55 874   Afif Maulana L
56 875   M. Adrian Akso L
57 876   Lisa Nuraini P
Data Nama Guru Kelas Yang Mengajar setiap Rombel 
Tahun Pelajaran 2014/2015


No Nama Rombel   Jumlah Siswa Wali Kelas
L P Jumlah
1 Kelas 1a Kelas 1 13 11 24 Tukiyem
2 Kelas 1b Kelas 1 10 14 24 Suningsih
3 Kelas 2a Kelas 2 13 16 29 Ermadius
4 Kelas 2b Kelas 2 13 16 29 Winarti
5 Kelas 3a Kelas 3 16 10 26 Supiana
6 Kelas 3b Kelas 3 11 11 22 Mardiah Hanim
7 Kelas 4a Kelas 4 8 16 24 Elmiyenti
8 Kelas 4b Kelas 4 9 14 23 Marwiah
9 Kelas 5a Kelas 5 14 14 28 Ardin Pasaribu
10 Kelas 5b Kelas 5 14 15 29 Nurbaiti
11 Kelas 6a Kelas 6 14 11 25 Sumitri
12 Kelas 6b Kelas 6 12 14 26 Marleni
Total 147 162 309


Daftar Nama Siswa-Siswi Kelas 6
Tahun Ajaran 2014/2015

No. Nama JK NIS NISN Tempat Lahir Tanggal Lahir Agama
1 Abdul Hafis L 581 0035675681 Muara Tebo 2003-07-16 Islam
2 Aji Ahmad Fachrezi L 1007 0031893611 Sirukam 2003-07-31 Islam
3 Amini P 505 0024291518 Muara Tebo 2002-05-14 Islam
4 Anggi L 577 0035673097 Muara Tebo 2003-01-15 Islam
5 Arif Prasetyo L 707 0034644155 Desa Purwodadi 2003-01-15 Islam
6 Asmaa'ul Akbar L 579 0028570316 Muara Tebo 2002-02-27 Islam
7 Azrin Nurdiyansah L 562 0012740201 Mangun Jayo 2001-03-27 Islam
8 Dila Hardianti P 585 0035646340 Muara Tebo 2003-04-11 Islam
9 Dwi Noviani P 586 0024649628 Penerokan 2002-11-25 Islam
10 Ega Rian Saputra L 591 0035955294 Muara Tebo 2003-03-31 Islam
11 Lestari Rucianto L 819 0002389384 Aceh Timur 2000-12-22 Islam
12 M Abdi Akbar L 502 0028470222 Muara Tebo 2002-12-16 Islam
13 M Agustian Harpani L 936 0032117382 Muara Tebo 2003-08-03 Islam
14 M Fahri Yadi L 598 0035973393 Muara Tebo 2003-04-20 Islam
15 Muhammad Rizki L 525 0028470820 Muara Tebo 2002-04-02 Islam
16 Mukhlisin L 601 0035672701 Muara Tebo 2003-05-06 Islam
17 Mutiara P 376 0035696323 Tanggerang 2003-03-23 Islam
18 Nadia Verga Firstilla P 710 0030875674 Bangkinang 2003-11-19 Islam
19 Natasya Bella Dwi Safitri P 532 0028470109 Muara Tebo 2002-11-24 Islam
20 Novy Herawati P 607 0035673069 Suka Tani 2003-11-16 Islam
21 Reonaldi L 930 0037546635 Paluh Pasir 2003-02-06 Islam
22 Restu Saputri P 613 0038938622 Muara Tebo 2005-08-10 Islam
23 Tiara Fitri Lestari P 619 0028474619 Muara Tebo 2002-12-13 Islam
24 Vina Marliyani P 644 0036147455 Muara Tebo 2003-03-07 Islam
25 Windi Florinda P 622 0038938843 Muara Tebo 2003-02-27 Islam
26 Alberto Ecsharia Siahaan L 793 0034702258 Perdagangan  2003-11-12 Kristen
27 Ali Imron. A L 580 0035675234 Muara Tebo 2003-09-24 Islam
28 Angga L 576 0035675637 Muara Tebo 2003-01-15 Islam
29 Asri Ayudalela P 578 0035971529 Muara Tebo 2003-04-10 Islam
30 Carli Sumarni P 584 0035955283 Muara Tebo 2003-07-15 Islam
31 Choirun Salsal Bila P 583 0035971165 Muara Tebo 2003-10-09 Islam
32 Dinda Uswatun Hasanah P 589 0038717817 Cirebon 2003-09-27 Islam
33 Dino Alfianda L 496 0002067668 Aceh 2000-07-17 Islam
34 Eliza Septiana P 590 0035696339 Muara Tebo 2003-09-01 Islam
35 Falchelery Rachmad Divansyah L 868 0033438543 Jambi 2003-06-28 Islam
36 Fuji Kayoni P 819 0004285803 Buluh Kasok 2000-03-13 Islam
37 II Rizki P 596 0035675267 Tengah Ulu 2003-10-01 Islam
38 Intan Haishah Pista P 803 0032538314 Kp. Gadang 2003-03-11 Islam
39 Irma Tasliani P 595 0035696335 Muara Tebo 2003-09-25 Islam
40 Jeni Indriani P 654 0021068909 Rimbo Bujang 2002-01-27 Islam
41 M Rauzan Fikri Al Muthohari L 642 0028459409 Muara Tebo 2003-06-01 Islam
42 M Saddam Umar Abraha L 663 0035672544 Muara Tebo 2003-03-31 Islam
43 Muhamad Juandra Sapurta L 600 0035696334 Muara Tebo 2003-01-20 Islam
44 Muhammad Nazori L 599 0041635320 Muara Tebo 2003-08-04 Islam
45 Nur Baiti P 605 0035627202 Muara Tebo 2003-10-22 Islam
46 Riri Azwi L 612 0035674834 Mangun Jayo 2003-08-27 Islam
47 Rita Ginanjar L 611 0035696331 Kuamang Kuning 2003-08-31 Islam
48 Silvia Azzahara Utami P 615 0035675648 Muara Tebo 2003-09-11 Islam
49 Sonia Jusnita P 616 0035696327 Koto Marapak 2003-10-08 Islam
50 Syafridah Anum P 617 0035673021 Lubuk Mandarsah 2003-06-03 Islam
51 Wahid Irwanto L 871 0002939114 Muara Tebo 2000-05-15 Islam


Daftar Nama Siswa-Siswi Kelas 5
Tahun Ajaran 2014/2015

No. Nama JK NIS NISN Tempat Lahir Tanggal Lahir Agama
1 Abid Abdilah Junaidi L 655 0044580666 Medan 2004-12-08 Islam
2 Aghris Armelia P 656 0041615866 Muara Tebo 2004-08-07 Islam
3 Aminah Tri Natasya P 945 0044150082 Jambi 2004-06-25 Islam
4 Azra Muallif L 801 0036394161 Muara Tebo 2003-02-01 Islam
5 Chandra Putra Kelana L 662 0041615853 Jambi 2004-05-09 Islam
6 Dheo Fikwi Rernanda Putra L 666 0041615846 Bangko 2004-02-06 Islam
7 Dini Nova Rahma P 588 0025648445 Tengah Ulu 2002-11-01 Islam
8 Effikal Prinaldo L 932 0021294433 Bukit Tinggi 2002-04-29 Islam
9 Endri Mawanto L 1006 0038114671 Rimbo Bujang  2003-07-12 Islam
10 Fadilah N P 670 0041615880 Muara Tebo 2004-12-14 Islam
11 Joko Sahputra L 731 0033507344 Bahorok 2003-03-09 Islam
12 Kaspun Nabil L 674 0041615876 Mangun Jayo 2004-11-08 Islam
13 Lia Astutika P 700 0035659784 Muara Tebo 2003-03-10 Islam
14 M Yaufi Aktur L 678 0041615849 Muara Tebo 2004-04-07 Islam
15 Mahyudin L 679 0041615862 Muara Tebo 2004-07-03 Islam
16 Maira Saputri P 680 0041615854 Muara Tebo 2004-05-19 Islam
17 Muhammad Fazri L 682 0041615871 Muara Tebo 2004-09-09 Islam
18 Nova Lestari P 944 0034548071 Suko  Awin Jaya 2003-03-18 Islam
19 Noval Eka Ramadanti P 685 0035659785 Tebo 2003-11-22 Islam
20 Nururrahmah AM P 722 0043654891 Muara Tebo 2004-09-18 Islam
21 Putri Yesti Mardita P 688 0035659780 Muara Tebo 2004-03-10 Islam
22 Raisya Novitri P 690 0041615877 Muara Tebo 2004-11-12 Islam
23 RD Ahmad Mahfuz L 609 0035696330 Muara Tebo 2003-03-10 Islam
24 Riska Dini P 692 0041615852 Muara Tebo 2004-05-04 Islam
25 Selyana Johar P 695 0041615865 Jambi 2004-07-31 Islam
26 Siamul Fitroha L 696 0041615879 Sumber Harta 2004-11-20 Islam
27 Tophati Abiyyu Rahman L 938 0040831193 Medan 2004-03-28 Islam
28 Yana Iswari P 729 0043059281 Sumberadi,Kebumen 2004-01-29 Islam
29 Yozzi Adriyan L 699 0041615845 Muara Tebo 2004-01-26 Islam
30 Agus Prayoga L 657 0041615870 Muara Tebo 2004-08-26 Islam
31 Alfin Aurial Fadilla L 511 0017871299 Muara Tebo 2001-08-02 Islam
32 Ananda Eka Putri P 935 0052005425 Batam 2005-01-01 Islam
33 Arya Candra Prawira Manao L 659 0041615875 Bunut Sosa 2003-10-11 Islam
34 Ayu Salsabila P 660 0041615863 Jambi 2004-07-07 Islam
35 Bea Iresi P 661 0041615851 Bedaro Rampak 2004-04-24 Islam
36 Clara Btriana Sinurat P 999 0035141443 Lias Baru 2003-03-29 Kristen
37 Dedek Setiawan L 664 0041615873 Muara Bungo 2004-10-03 Islam
38 Deni Agus Saputra P 1005 0029709213 Mangun Jayo 2002-08-24 Islam
39 Farich Ramdani L 870 0037432830 Cimahi 2003-05-11 Islam
40 Genta Ananda Femiga L 671 0041615848 Muara Bungo 2004-03-28 Islam
41 Ilham Fadhlullah L 879 0031733137 Bukit Tinggi 2002-01-04 Islam
42 Jenny Arianti P 842 0049776622 Kampung Baru 2004-01-16 Islam
43 Kemas Amza L 597 0028470502 Muara Tebo 2002-09-16 Islam
44 Kiti Andriani P 675 0041615856 Medan 2003-06-01 Islam
45 M Habib Yaspa L 677 0041615874 Muara Tebo 2004-10-07 Islam
46 Muhammad Farhan L 681 0041615855 Muara Tebo 2004-05-28 Islam
47 Muhammad Sandi Ardianto L 683 0041615861 Muara Tebo 2004-06-19 Islam
48 Munawaroh P 684 0041615858 Muara Tebo 2004-06-06 Islam
49 Putri Desmiyati P 687 0032506375 Muara Tebo 2003-12-07 Islam
50 Ranti Julia P 691 0041615864 Muara Tebo 2004-07-27 Islam
51 Reka Meilia P 815 0036552008 Kampung Baru 2003-05-11 Islam
52 Rifka Iswanti P 608 0035696328 Muara Tebo 2003-08-15 Islam
53 Ririn Feredika Putri P 940 0041012909 Penerokan 2004-05-04 Islam
54 Silvianita P 1013 0035049094 Tangerang 2003-09-25 Islam
55 Tika Afriliyani P 697 0041615847 Wanareja 2004-02-25 Islam
56 Wahyu Kurniawan L 931 0034405003 Sintong 2003-05-09 Islam
57 Wibowo Sahputra L 621 0028881671 Muara Tebo 2002-09-09 Islam
58 Zulkifli Arta L 699 0035659782 Muara Tebo 2004-08-29 Islam

MKRdezign

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget